Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Zertan datza?

Noticias de Gipuzkoan argitaratua

Eusko Ikaskuntzak antolatu zuen sinposioan, besteak beste, Euskal Hezkuntza Zerbitzua aipatu nuen. Horren harira, azken «Hik Hasi» aldizkariko «Galdeidazu» atalerako honako galdera hau egin didate: «Publikotasunaz hitz egiterakoan, beste kontzeptu bat mahaigaineratu duzu: Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Zertan datza«. Jarraian nire erantzuna.

Hezkuntza zerbitzuaz hitz egitea ez da zerbait berria. Estatu edo Administrazio bat hiritarrei hezkuntza zerbitzua bermatzeko bere menpe dauden ikastetxeez baliatzen da eta, hezkuntza-pluraltasuna onartzen duen neurrian, beste eragile batzuei eman ahal die hezkuntza zerbitzua emateko aukera ere (gurasoen kooperatibak, irakasleen kooperatibak, fundazioak, elizak eta abar). Hornikuntza mistoa oso ohikoa da lurralde askotan, hori bai, proportzio ezberdinetan. Lurralde gutxitan (Belgikan, Holandan, Irlandan…) gure hornikuntza mistoaren sendotasuna aurki dezakegu, non erdibana sare publiko eta sare pribatuaren artean (itundua, hori da geure artean sortu den hornikuntza ekonomikoaren formula) ikasleak banatzen diren.

Sigue leyendo

Propuesta para el Pacto Escolar

Autoría: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco

Propuesta para el Pacto Escolar en Euskadi (2022-2030)

Han pasado casi tres décadas del “Acuerdo Político para el Pacto Escolar” (1992), alumbrado con el propósito de hacer frente a la compleja situación educativa de aquel momento, caracterizada por una bajada de la natalidad, un precario equilibrio entre redes, una necesidad de clarificar el entramado institucional escolar, todo ello ante la inminente aplicación de una reforma educativa con cambios sustanciales en la configuración de las etapas educativas. Al año siguiente (1993) se aprobaron la Ley de la Escuela Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes, y se pusieron en marcha los mecanismos para la publificación de parte de las Ikastolas.

Desde entonces, la educación formal vasca ha ido avanzando con logros incuestionables en indicadores que nos sitúan muy por encima de la media de países desarrollados y que han contribuido a la mejor formación y una participación más activa de la ciudadanía de nuestro país, así como a un fortalecimiento de la cultura e identidad vascas. Sin embargo, los vertiginosos cambios sociales de estas tres décadas nos sitúan ante nuevas realidades que afrontar y nos impiden conformarnos con algunas conquistas. La evolución experimentada por nuestra sociedad en muy variados aspectos, la configuración de un nuevo escenario de retos, amenazas y oportunidades como son la educación para un nuevo mundo incierto que experimenta los límites y contradicciones de su crecimiento, el aprendizaje centrado en competencias, un nuevo descenso de la natalidad, los flujos migratorios en una sociedad cada vez más intercultural, el uso cotidiano de las nuevas tecnologías, el fenómeno creciente de la segregación escolar, el estancamiento del uso del euskara… nos obliga a una actualización de los pactos, imprescindibles para cualquier avance. Es la hora de salir del confort de marcos e inercias conocidas, afrontando desde la raíz los conflictos de intereses existentes para darles una salida justa y socialmente satisfactoria.

La sociedad vasca, particularmente el mundo de la educación formal lleva años reclamando la necesidad de repensar el ámbito escolar, de reconfigurarlo y de hacerlo por medio de acuerdos. Este ha sido un tema recurrente en legislaturas anteriores, aunque no ha podido plasmarse en acuerdos tangibles. Pero nos asiste la convicción de que esta urgencia debe ser resuelta sin más demora, y a ello obedece el presente Acuerdo con el que, quienes abajo nos adherimos, tratamos de dar una respuesta pactada, a la altura del momento histórico actual, que permita dar un nuevo impulso a la educación de Euskadi. 

El presente Acuerdo está estructurado en tres capítulos. El primero se refiere a las cuestiones que afectan a la propia configuración de la educación vasca como sistema educativo. El segundo, al eje relacionado con la equidad y la cohesión social y el tercero al eje de calidad, es decir, a aquel conjunto de medidas que hay que adoptar para llevar a nuestra educación a mayores cotas de excelencia, a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.

Sigue leyendo

Hezkuntza-itunaren proposamena

Egilea: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco

Euskadiko Hezkuntza-itunaren proposamena (2022-2030)

Ia hiru hamarkada igaro dira Eskola Itunerako Akordio Politikotik (1992), garai hartako hezkuntza-egoera konplexuari aurre egiteko helburuarekin. Egoera horren ezaugarriak izan ziren jaiotza-tasaren jaitsiera, sareen arteko oreka ezegonkorra, eskola-egitura instituzionala argitzeko beharra. Hori guztia hezkuntza-etapen eraketan funtsezko aldaketak aplikatzear zeudenean LOGSEko hezkuntza-erreforma aplikatzearen ondorioz. Hurrengo urtean (1993) Euskal Eskola Publikoaren Legea eta Irakasleen Kidegoen Legea onartu ziren, eta Ikastolen zati bat publiko egiteko mekanismoak abiarazi ziren.

Orduz geroztik, euskal hezkuntza formalak aurrera egin du herrialde garatuen batez bestekoaren oso gainetik jartzen gaituzten adierazleetan. Egindako lanari esker, gure herrialdeko herritarren prestakuntza hobea eta parte-hartze aktiboagoa lortu da baita euskal kultura eta nortasuna indartzea ere. eta lagundu diguten adierazleetan. Hala ere, hiru hamarkada hauetako gizarte-aldaketa azkartasunak aurre egin beharreko errealitate berrien aurrean jartzen gaitu eta konkista batzuekin konformatzea eragozten digute. Gure gizarteak hainbat alderditan izan duen bilakaerak erronken, mehatxuen eta aukeren eszenatoki berri bat eratu du, hala nola, hezkuntza bere hazkundearen mugak eta kontraesanak bizi dituen zalantzazko mundu berri baterako, gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza, jaiotza-tasaren jaitsiera berri bat, gero eta kulturartekotasun handiagoko gizarte batean migrazio-fluxuak, teknologia berrien eguneroko erabilera, eskola-segregazioaren fenomeno gero eta handiagoa, euskararen erabileraren geldialdia… Horrek guztiak itunak eguneratzera behartzen gaitu, ezinbestekoak baitira edozein aurrerapen egiteko.  Esparru eta inertzia ezagunen erosotasunetik irteteko ordua da, dauden interes-gatazkei errotik aurre eginez, irtenbide justu eta sozialki egokia emateko.

Euskal gizarteak, bereziki hezkuntza formalaren munduak, urteak daramatza eskola-eremua birpentsatzeko, birkonfiguratzeko eta akordioen bidez egiteko beharra aldarrikatzen. Gai hori behin eta berriz errepikatu da aurreko legegintzaldietan, nahiz eta ezin izan den akordio zehatzetan islatu. Baina uste osoa dugu presa hori lehenbailehen konpondu behar dela, eta horren ondorio da akordio hau, zeinaren bidez, behean atxikitzen garenok, erantzun itundua ematen saiatzen baikara, Euskadiko hezkuntzari bultzada berri bat emateko une historiko honetan.

Akordio hau hiru kapitulutan egituratuta dago. Lehenengoa, euskal hezkuntza-sistemaren egituratzeari eragiten dioten gaiei buruzkoa da. Bigarrena, ekitatearekin eta gizarte-kohesioarekin lotutako ardatzari buruzkoa, eta hirugarrena kalitate-ardatzari buruzkoa, hau da, gure hezkuntza bikaintasun-maila handiagoetara eramateko hartu beharreko neurriak, gure garaiko erronken mailara

Sigue leyendo

Balio publikoetan oinarritutako euskal hezkuntza

Egun on guztioi.

Ezer baino lehen nire eskerrona luzatu nahi diet Begoña Pedrosa Sailburuordeari eta Eusko Ikaskuntzari nire ikuspuntuak adierazteko aukera paregabe hau ematearren.

Beatriz (Akizuk) aurkezpenean iragarri bezala, nik irekiko dut “hezkuntzaren antolakuntza” jorratuko dugun hizlarien txanda, beti ere irailaren 11an ateratako emaitza kontuan hartuta eta hezkuntza hitzarmena helburu.

Azken hau da, hain zuzen, tokatzen zaigun ariketa zaila egitea: akordioa aurrera ateratzea, alegia. Gai honen inguruan hona hemen nire ardurak, zuekin partekatu nahi ditudanak : nola asmatu akordioa hain ezberdina eta plurala den gurea bezalako nazio batean? Nola bilatu oreka jakinda gizarte multikulturala garela eta euskal kultura eta hizkuntzaren altxorra gorde eta zaindu nahi ditugula? Nola elkar ulertu jakinda geruza sozialetan sailkatuta gaudela eta sailkapen hori areagotzen ari dela? Nola irten airoso ardatz identitario eta sozialaren arteko gurutzaketa horretatik? Nola onartu abiapuntutzat historian zehar heredatu dugun egoera? Ezberdintasunak ezberdintasun, nola topatu esparru komuna? Ez dirudi erreza denik, baina zailtasuna aukera bihurtu dezakegu. Tedescoren hitzetan: “Los acuerdos en educación son siempre difíciles, pero, si son necesarios, debemos hacerlos posibles”.

Sigue leyendo

¿Pacto a la vista?

En una legislatura cargada de proyectos de ley, el calendario legislativo dejaba para el final la aprobación de la Ley de Educación Vasca. Por razones políticas que se me escapan, o quizá simplemente porque las patatas calientes cuanto antes las soltemos, mejor, se ha decidido darle una prioridad, en el tiempo al menos. Así lo ha anunciado El lehendakari en el reciente debate sobre política general, manifestando la intención de aprobarla en el 2022. Ahora que la pandemia acucia bastante menos, es tiempo, pues, de retomar las cuestiones de fondo pendientes durante tantos años. Por ello, una aguda conciencia de la importancia del momento y de la necesidad de aprovecharlo se ha instalado en el mundo educativo, que ha empezado a bullir con el nuevo curso. Así las cosas, con el deseo de que los procesos vayan por el mejor camino, quisiera hacer algunas precisiones.  

Sigue leyendo

La bajada de la natalidad, una doble oportunidad

¿Qué puede decir de sí misma una sociedad con una bajada de natalidad muy acusada (ver gráfico 1), con un 30% de los nacidos vivos con madre de origen extranjero, con un crecimiento vegetativo negativo (nacimientos versus defunciones) y con un ligero incremento poblacional gracias a que los flujos migratorios son positivos (cuadro 2)? Dan para mucho análisis y prospectiva estos datos, pero, aunque los aspectos sociológicos, antropológicos y culturales pueden provocar debates profundos, como siempre, mi comentario se va a ceñir al ámbito educativo.

Sigue leyendo

El método para un pacto escolar

Si algo caracteriza al actual consejero de Educación, Jokin Bildarratz, es eso que en política se llama “el talante”, que puso de moda Zapatero. Muchas horas de su gestión se han dedicado a la escucha, a conocer de cerca realidades educativas.  Sus pronunciamientos públicos se alejan del dogmatismo y la arrogancia y están continuamente salpicados de referencias a reconocer los logros del pasado, a agradecer el trabajo de los demás, a hacer llamamientos al trabajo conjunto y a la participación inclusiva de todos los agentes. Las referencias a la necesidad de acuerdos y pactos son también un lugar común de sus discursos. Toda esa disposición es un excelente punto de partida que no cabe sino agradecer y aplaudir. Ahora bien, las legislaturas se hacen muy cortas y va llegando el momento de conocer las concreciones metodológicas, esto es, saber qué tiene en la cabeza el consejero, cuando habla de llegar a acuerdos, a un pacto previo a la redacción de una ley vasca de educación.

Sigue leyendo

¿Viraje en el trasatlántico de la educación vasca?

La imagen del gigantesco carguero “Ever Given” varado en la mitad de Canal de Suez es una metáfora sugerente para hablar de la dificultad de mover las pesadas estructuras en que se vertebra la sociedad. No es de extrañar que en el reciente encuentro que FEAE Euskadi (Foro Europeo de Administradores de la Educación) ha mantenido con la Viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa, ella misma se refiriese en dos ocasiones a la educación de la CAPV como un trasatlántico y el propio conductor del encuentro, Paco Luna, hablara del carácter “oceánico” de la Viceconsejería de Educación. Mover, aunque sea un poco, una estructura tan inercial es una tarea titánica al alcance de muy pocos y para intentarlo hace falta, además de conocimiento técnico, valentía y quizá osadía.   

Sigue leyendo

Justizia soziala, euskal hezkuntza-politikaren ardatz

Joan den 2020/11/30ean, Diario Norten argitara eman zidaten artikulu batean («El difícil, pero posible, acuerdo escolar vasco»), euskal hezkuntza-akordiorako lehentasunezkotzat jo behar diren bi gai proposatu nituen: eskola-segregazioarena eta curriculuma. Duela gutxi sortu diren hezkuntza-eztabaiden haritik, lerro hauetan garatu nahi dut zergatik gizarte-kohesioa funtsezko elementua den euskal hezkuntzaren etorkizun hurbilean.

Sigue leyendo

Educar en el ser

Proliferan por doquier encuentros, debates, conferencias, jornadas sobre educación. Las dificultades de desplazamiento y reunión obligan a utilizar las posibilidades telemáticas de las que disponemos hoy día, lo cual facilita la participación, espectadora la mayor parte de las veces, en dichos webinar, pues todo está al alcance del clic en un enlace. Sea que dichas actividades las organicen organismos oficiales, lobbys educativos u otro tipo de organizaciones educativas, hay un corpus doctrinal coincidente: obsolescencia educativa, necesidad de aggiornamento escolar para responder a la sociedad cambiante, de un nuevo paradigma educativo, del enfoque por competencias, etc.  

Sigue leyendo