Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Zertan datza?

Noticias de Gipuzkoan argitaratua

Eusko Ikaskuntzak antolatu zuen sinposioan, besteak beste, Euskal Hezkuntza Zerbitzua aipatu nuen. Horren harira, azken «Hik Hasi» aldizkariko «Galdeidazu» atalerako honako galdera hau egin didate: «Publikotasunaz hitz egiterakoan, beste kontzeptu bat mahaigaineratu duzu: Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Zertan datza«. Jarraian nire erantzuna.

Hezkuntza zerbitzuaz hitz egitea ez da zerbait berria. Estatu edo Administrazio bat hiritarrei hezkuntza zerbitzua bermatzeko bere menpe dauden ikastetxeez baliatzen da eta, hezkuntza-pluraltasuna onartzen duen neurrian, beste eragile batzuei eman ahal die hezkuntza zerbitzua emateko aukera ere (gurasoen kooperatibak, irakasleen kooperatibak, fundazioak, elizak eta abar). Hornikuntza mistoa oso ohikoa da lurralde askotan, hori bai, proportzio ezberdinetan. Lurralde gutxitan (Belgikan, Holandan, Irlandan…) gure hornikuntza mistoaren sendotasuna aurki dezakegu, non erdibana sare publiko eta sare pribatuaren artean (itundua, hori da geure artean sortu den hornikuntza ekonomikoaren formula) ikasleak banatzen diren.

Sigue leyendo

Propuesta para el Pacto Escolar

Autoría: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco

Propuesta para el Pacto Escolar en Euskadi (2022-2030)

Han pasado casi tres décadas del “Acuerdo Político para el Pacto Escolar” (1992), alumbrado con el propósito de hacer frente a la compleja situación educativa de aquel momento, caracterizada por una bajada de la natalidad, un precario equilibrio entre redes, una necesidad de clarificar el entramado institucional escolar, todo ello ante la inminente aplicación de una reforma educativa con cambios sustanciales en la configuración de las etapas educativas. Al año siguiente (1993) se aprobaron la Ley de la Escuela Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes, y se pusieron en marcha los mecanismos para la publificación de parte de las Ikastolas.

Desde entonces, la educación formal vasca ha ido avanzando con logros incuestionables en indicadores que nos sitúan muy por encima de la media de países desarrollados y que han contribuido a la mejor formación y una participación más activa de la ciudadanía de nuestro país, así como a un fortalecimiento de la cultura e identidad vascas. Sin embargo, los vertiginosos cambios sociales de estas tres décadas nos sitúan ante nuevas realidades que afrontar y nos impiden conformarnos con algunas conquistas. La evolución experimentada por nuestra sociedad en muy variados aspectos, la configuración de un nuevo escenario de retos, amenazas y oportunidades como son la educación para un nuevo mundo incierto que experimenta los límites y contradicciones de su crecimiento, el aprendizaje centrado en competencias, un nuevo descenso de la natalidad, los flujos migratorios en una sociedad cada vez más intercultural, el uso cotidiano de las nuevas tecnologías, el fenómeno creciente de la segregación escolar, el estancamiento del uso del euskara… nos obliga a una actualización de los pactos, imprescindibles para cualquier avance. Es la hora de salir del confort de marcos e inercias conocidas, afrontando desde la raíz los conflictos de intereses existentes para darles una salida justa y socialmente satisfactoria.

La sociedad vasca, particularmente el mundo de la educación formal lleva años reclamando la necesidad de repensar el ámbito escolar, de reconfigurarlo y de hacerlo por medio de acuerdos. Este ha sido un tema recurrente en legislaturas anteriores, aunque no ha podido plasmarse en acuerdos tangibles. Pero nos asiste la convicción de que esta urgencia debe ser resuelta sin más demora, y a ello obedece el presente Acuerdo con el que, quienes abajo nos adherimos, tratamos de dar una respuesta pactada, a la altura del momento histórico actual, que permita dar un nuevo impulso a la educación de Euskadi. 

El presente Acuerdo está estructurado en tres capítulos. El primero se refiere a las cuestiones que afectan a la propia configuración de la educación vasca como sistema educativo. El segundo, al eje relacionado con la equidad y la cohesión social y el tercero al eje de calidad, es decir, a aquel conjunto de medidas que hay que adoptar para llevar a nuestra educación a mayores cotas de excelencia, a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.

Sigue leyendo

Hezkuntza-itunaren proposamena

Egilea: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco

Euskadiko Hezkuntza-itunaren proposamena (2022-2030)

Ia hiru hamarkada igaro dira Eskola Itunerako Akordio Politikotik (1992), garai hartako hezkuntza-egoera konplexuari aurre egiteko helburuarekin. Egoera horren ezaugarriak izan ziren jaiotza-tasaren jaitsiera, sareen arteko oreka ezegonkorra, eskola-egitura instituzionala argitzeko beharra. Hori guztia hezkuntza-etapen eraketan funtsezko aldaketak aplikatzear zeudenean LOGSEko hezkuntza-erreforma aplikatzearen ondorioz. Hurrengo urtean (1993) Euskal Eskola Publikoaren Legea eta Irakasleen Kidegoen Legea onartu ziren, eta Ikastolen zati bat publiko egiteko mekanismoak abiarazi ziren.

Orduz geroztik, euskal hezkuntza formalak aurrera egin du herrialde garatuen batez bestekoaren oso gainetik jartzen gaituzten adierazleetan. Egindako lanari esker, gure herrialdeko herritarren prestakuntza hobea eta parte-hartze aktiboagoa lortu da baita euskal kultura eta nortasuna indartzea ere. eta lagundu diguten adierazleetan. Hala ere, hiru hamarkada hauetako gizarte-aldaketa azkartasunak aurre egin beharreko errealitate berrien aurrean jartzen gaitu eta konkista batzuekin konformatzea eragozten digute. Gure gizarteak hainbat alderditan izan duen bilakaerak erronken, mehatxuen eta aukeren eszenatoki berri bat eratu du, hala nola, hezkuntza bere hazkundearen mugak eta kontraesanak bizi dituen zalantzazko mundu berri baterako, gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza, jaiotza-tasaren jaitsiera berri bat, gero eta kulturartekotasun handiagoko gizarte batean migrazio-fluxuak, teknologia berrien eguneroko erabilera, eskola-segregazioaren fenomeno gero eta handiagoa, euskararen erabileraren geldialdia… Horrek guztiak itunak eguneratzera behartzen gaitu, ezinbestekoak baitira edozein aurrerapen egiteko.  Esparru eta inertzia ezagunen erosotasunetik irteteko ordua da, dauden interes-gatazkei errotik aurre eginez, irtenbide justu eta sozialki egokia emateko.

Euskal gizarteak, bereziki hezkuntza formalaren munduak, urteak daramatza eskola-eremua birpentsatzeko, birkonfiguratzeko eta akordioen bidez egiteko beharra aldarrikatzen. Gai hori behin eta berriz errepikatu da aurreko legegintzaldietan, nahiz eta ezin izan den akordio zehatzetan islatu. Baina uste osoa dugu presa hori lehenbailehen konpondu behar dela, eta horren ondorio da akordio hau, zeinaren bidez, behean atxikitzen garenok, erantzun itundua ematen saiatzen baikara, Euskadiko hezkuntzari bultzada berri bat emateko une historiko honetan.

Akordio hau hiru kapitulutan egituratuta dago. Lehenengoa, euskal hezkuntza-sistemaren egituratzeari eragiten dioten gaiei buruzkoa da. Bigarrena, ekitatearekin eta gizarte-kohesioarekin lotutako ardatzari buruzkoa, eta hirugarrena kalitate-ardatzari buruzkoa, hau da, gure hezkuntza bikaintasun-maila handiagoetara eramateko hartu beharreko neurriak, gure garaiko erronken mailara

Sigue leyendo

Balio publikoetan oinarritutako euskal hezkuntza

Egun on guztioi.

Ezer baino lehen nire eskerrona luzatu nahi diet Begoña Pedrosa Sailburuordeari eta Eusko Ikaskuntzari nire ikuspuntuak adierazteko aukera paregabe hau ematearren.

Beatriz (Akizuk) aurkezpenean iragarri bezala, nik irekiko dut “hezkuntzaren antolakuntza” jorratuko dugun hizlarien txanda, beti ere irailaren 11an ateratako emaitza kontuan hartuta eta hezkuntza hitzarmena helburu.

Azken hau da, hain zuzen, tokatzen zaigun ariketa zaila egitea: akordioa aurrera ateratzea, alegia. Gai honen inguruan hona hemen nire ardurak, zuekin partekatu nahi ditudanak : nola asmatu akordioa hain ezberdina eta plurala den gurea bezalako nazio batean? Nola bilatu oreka jakinda gizarte multikulturala garela eta euskal kultura eta hizkuntzaren altxorra gorde eta zaindu nahi ditugula? Nola elkar ulertu jakinda geruza sozialetan sailkatuta gaudela eta sailkapen hori areagotzen ari dela? Nola irten airoso ardatz identitario eta sozialaren arteko gurutzaketa horretatik? Nola onartu abiapuntutzat historian zehar heredatu dugun egoera? Ezberdintasunak ezberdintasun, nola topatu esparru komuna? Ez dirudi erreza denik, baina zailtasuna aukera bihurtu dezakegu. Tedescoren hitzetan: “Los acuerdos en educación son siempre difíciles, pero, si son necesarios, debemos hacerlos posibles”.

Sigue leyendo

¿Pacto a la vista?

En una legislatura cargada de proyectos de ley, el calendario legislativo dejaba para el final la aprobación de la Ley de Educación Vasca. Por razones políticas que se me escapan, o quizá simplemente porque las patatas calientes cuanto antes las soltemos, mejor, se ha decidido darle una prioridad, en el tiempo al menos. Así lo ha anunciado El lehendakari en el reciente debate sobre política general, manifestando la intención de aprobarla en el 2022. Ahora que la pandemia acucia bastante menos, es tiempo, pues, de retomar las cuestiones de fondo pendientes durante tantos años. Por ello, una aguda conciencia de la importancia del momento y de la necesidad de aprovecharlo se ha instalado en el mundo educativo, que ha empezado a bullir con el nuevo curso. Así las cosas, con el deseo de que los procesos vayan por el mejor camino, quisiera hacer algunas precisiones.  

Sigue leyendo

Jose Luis Sukia: «Udalerri-batzordeen esku bai utziko genituzke ikastolak «

Jakinda zer beherakada dagoen jaiotze tasan, esango nuke hezkuntza munduan sendoenak geu garela. Ideologikoki, erronka handiak ditugu, kezkatzen gaitu gure gizartean (eta ikastoletan ere bai) dagoen jarrera batek; nahi dena da zerbitzua jaso, nik umeak uzten ditut ikastolan eta horrekin  nahiko da.

Segregazioa: … faktore guztiak ez dira publiko-pribatua. Ni Bilbon jartzen baldin banaiz, bakarrik publikoa aztertzen, ikastetxe publikoa batean egon daitezke %3-4 etorkin eta aldamenean dagoen beste ikastetxe batek edukiko du %60 edo %80. Gazteizera joaten baldin bazara, gauza bera… Nik teoria bat daukat. Hainbat faktore daude. Bat, kuotak badu eragina… baina, badago beste faktore bat: euskara eta euskal izaeraren tratamendua.

Nik ez dut sinisten D ereduan. D eredua ulertzen badugu akademia bezala euskara irakasteko, nik ez dut sinisten horretan. Guretzako D eredua murgiltze eredua da.

Momentu hau ona da hezkuntza sistema aldatzeko… Baina daukagun Administrazio ereduarekin ezin da inolaz ere hezkuntza on bat gauzatu. Funtzionarioen sistema honekin ezin duzu lortu ikastetxe batean gorputz bat, zuzendaritzak, dagoen moduan, ez dauka botererik, ezin du gidatu. Identidadeak alde batera utzita, hori ez badugu aldatzen berdin-berdin segituko dugu hurrengo hogeita hamar urteetan.

Sigue leyendo

La bajada de la natalidad, una doble oportunidad

¿Qué puede decir de sí misma una sociedad con una bajada de natalidad muy acusada (ver gráfico 1), con un 30% de los nacidos vivos con madre de origen extranjero, con un crecimiento vegetativo negativo (nacimientos versus defunciones) y con un ligero incremento poblacional gracias a que los flujos migratorios son positivos (cuadro 2)? Dan para mucho análisis y prospectiva estos datos, pero, aunque los aspectos sociológicos, antropológicos y culturales pueden provocar debates profundos, como siempre, mi comentario se va a ceñir al ámbito educativo.

Sigue leyendo

Eskola-segregazioaren kontra, zeharkako borroka?

Berriki Esadek “Diversidad y libertad: Reducir la segregación escolar, respetando la libre elección de centro” izenburupean oihartzun mediatikoa jaso duen Lukas Gortazar eta Alvaro Ferreren ikerketa bat argitara eman du. Azpitituluak erakusten duen moduan, egileek ahaleginak egin dituzte bateratzeko, ahal izan duten neurrian behintzat, etengabeko borrokan dauden bi mutur horiek. Gure erkidegoari dagokionez, bagenekien eskola-segregazioan arrazoi sozioekonomikoengatik Estatuko laugarren erkidegoa ginela (“Mézclate conmigo”. Save the Children, 2018). Orain gehitu behar dugu ikasleen sorterriari begira, etorkinak gehien segregatzen dituen erkidegoa Madril dela, baina segituan –aldearekin, hori bai– Euskadi dator, 2012 eta 2015ko PISAren datuetan oinarrituta.

Sigue leyendo

El método para un pacto escolar

Si algo caracteriza al actual consejero de Educación, Jokin Bildarratz, es eso que en política se llama “el talante”, que puso de moda Zapatero. Muchas horas de su gestión se han dedicado a la escucha, a conocer de cerca realidades educativas.  Sus pronunciamientos públicos se alejan del dogmatismo y la arrogancia y están continuamente salpicados de referencias a reconocer los logros del pasado, a agradecer el trabajo de los demás, a hacer llamamientos al trabajo conjunto y a la participación inclusiva de todos los agentes. Las referencias a la necesidad de acuerdos y pactos son también un lugar común de sus discursos. Toda esa disposición es un excelente punto de partida que no cabe sino agradecer y aplaudir. Ahora bien, las legislaturas se hacen muy cortas y va llegando el momento de conocer las concreciones metodológicas, esto es, saber qué tiene en la cabeza el consejero, cuando habla de llegar a acuerdos, a un pacto previo a la redacción de una ley vasca de educación.

Sigue leyendo

Paco Luna: «En la educación vasca tenemos nuestro rinoceronte gris»

La situación del sistema educativo vasco ha ido empeorando desde 2012… No es una cuestión de herramientas, sino del sistema… Es el cambio que se está produciendo en nuestro sistema en relación con los modelos lingüísticos.

En este momento, según nos indica la evaluación de diagnóstico de 2017, casi un cuarto del alumnado del modelo D en ambas etapas no tiene suficientes competencias en euskera… La situación del modelo D ha cambiado completamente.

Estamos planteando un objetivo para todo el alumnado, sin ningún tipo de distinción ni separación, porque ese es nuestro objetivo social y lingüístico… yo estoy a favor completamente de que se mantenga este objetivo lingüístico común, pero tenemos que ser conscientes de la enorme dificultad.

El sistema educativo vasco es un sistema equitativo en lo macro y menos equitativo en lo micro. Nos hemos creído eso de que el sistema educativo vasco es un sistema equitativo. Pero más que equitativo, podríamos decir que se acerca a la mediocridad…

Es imprescindible deshacerse de Heziberri. No lo puedo decir más claramente.

Sigue leyendo